Theo thống kê mới nhất của các hãng xe máy đưa ra thì Việt Nam là đất nước có doanh thu bán lẻ xe máy...