Khi bạn khởi động máy thường thấy xuất hiện có những tiếng kêu cạch cạch nghe rất rõ ở phía đầu bò của xe máy....