Khi tham gia giao thông, có một số điểm mù làm người điều khiển xe ô tô không thể quan sát thấy các xe đang...