Máy rửa xe vận hành lâu ngày không tránh khỏi việc gặp một số trục trặc. Một trong những lỗi hay gặp nhất ở máy...