Đối với máy rửa xe mới hay cũ thì sẽ có một số trường hợp máy bị lỗi do hệ thống phun nước gặp trục...