Xe máy là một trong những phương tiện được sử dụng phổ thông tại Việt Nam. Thế nhưng theo thời gian, bộ nồi dần yếu đi...