Thời gian vừa qua, ở Sài Gòn có một nhân vật được nhiều người nhắc tới trong công việc rửa xe đó là anh Luân....