Trong nhiều năm trở lại đây, xe quét rác đang dần thay thế sức lực con người trong lĩnh vực vệ sinh, làm sạch đường...